Danskar utvecklar suborbital rymdfarkost - Rymdturism.se

Danskar utvecklar suborbital rymdfarkost

Copenhagen Suborbitals HEAT farkostDet danska privatfinansierade företaget Copenhagen Suborbitals har gett sig in kampen om att inom tio år kunna ta upp turister i rymden med en rymdfarkost avsedd för en person. I dagarna tog man ett nytt viktigt steg mot sitt mål när man testkörde sin hybrid raketmotor.

Copenhagen Suborbitals genomförde i Köpenhamns hamnområde en serie mycket lyckade tester där man samlade in mängder av data som nu ska analyseras inför kommande tester. Hybrid raketmotorn som testades var en tredjedel så stor som den färdiga motorn kommer att bli.

– Vi har valt att utveckla vårt system i små steg, där vi successivt ökar storleken och komplexiteten på raketmotorn, säger utvecklarna.

Den motor man nu testade använder sig av epoxy som ett fast bränsle tillsammans med lustgas. I den färdiga versionen kommer lustgasen att bytas ut mot flytande syre.

– När vi har genomfört fler tester och raketmotorn fungerar utan några problem, kommer vi att bygga en version som ska testas under flygning. Vi hoppas att vi kommer att kunna nå en höjd på 30 km med en nyttolast på 10 kg. Efter det kommer vi att ta fram den slutliga versionen som kommer att kunna testas i full skala, berättar de vidare.

Klaustrofobisk upplevelse

Copenhagen Suborbitals skiss över hur rymdfarkosten kommer att se utDessutom, har de inlett arbetet med att utveckla den rymdfarkost (HEAT - Hybrid Exo Atmospheric Transporter) som med hjälp av raketmotorn ska kunna ta med sig en mindre rymdfarkost i sin noskon upp i rymden med en plats för en person. HEAT är en rymdraket som är 6,3 meter i diameter. Hybridmotorn kommer att ha bränsle som räcker för 60 sekunder, vilket ger farkosten en drivkraft på 40kN och en acceleration på 3G.

Väl i rymden kommer passageraren att ha en bra utsikt genom det domformade plexiglasfönstret. Men, trots att man har en fantastik vy ner mot jorden och ut mot rymden kan det paradoxalt nog ändå bli en klaustrofobisk upplevelse på grund att man under hela resans gång står rakt upp i ett mycket trångt utrymme där resenären, iförd en tryckdräkt, endast kan röra på armarna. Under återfärden mot jorden kommer rymdfarkosten att bromsas upp vid två tillfällen med hjälp av fallskärmar innan den landar på marken.

För närvarande siktar Copenhagen Suborbitals på att kunna skjuta iväg HEAT-farkosten från Island. Man ligger i förhandlingar med den isländska regeringen för hitta den bästa platsen för ändamålet.

– Vi siktar på att kunna skicka upp en person i en suborbital bana 100 km upp i rymden. Men innan dess måste vi se till att få fram säkra och pålitliga raketmotorer, säger Kristian von Bengtson.

De har en bra bit kvar på sitt utvecklingsarbete med man får ändå beundra dom för sitt initiativ till en suborbital rymdfarkost. Det lär nog komma mer information från Copenhagen Suborbitals under den närmsta tiden.

 

 

 

 

Källa: http://www.uberreview.com/2008/10/copenhagen-suborbitals-to-roman-candle-humans-
into-space-in-cramped-conditions.htm

Bilder: Copenhagen Suborbitals

  • Liknande artiklar: