Spaceport Sweden och Institutet för Rymdfysik etablerar norrskensutbildning - Rymdturism.se

Warning: Attempt to read property "image_intro" on null in /var/www/rymdturism.se/public_html/plugins/system/helixultimate/overrides/layouts/joomla/content/full_image.php on line 118

Spaceport Sweden och Institutet för Rymdfysik etablerar norrskensutbildning

Spaceport Sweden och Institutet för Rymdfysik etablerar norrskensutbildningSpaceport Sweden har vidareutvecklat sin samverkan med Institutet för rymdfysik och tagit fram en norrskensutbildning för guider och personal inom besöksnäringen. Detta är ett led i Spaceport Swedens arbete att utveckla Kiruna till en världsledande rymddestination och erbjuda lärande rymdäventyr också på jorden och i luften för att möta den ökande internationella efterfrågan samt ta vara på regionens pågående norrskensforskning.

Den 26-27 november genomfördes den första utbildningen på STF Abisko och på plats var 35 guider och personal vilka möter gästerna i olika steg, från införsäljning till bokning och guidning. Genom ökad kunskap om rymdfenomenet norrsken kommer personalen, initialt från ICEHOTEL, Lapland Resorts och STF Abisko, att kunna leverera en större upplevelse med grundläggande kunskap i allt från hur norrsken uppstår, hur de kan förutspås och även avbildas på bästa sätt.

Institutet för rymdfysik, IRF, har sedan 50-talet studerat norrsken i Kirunaområdet, bl a genom optisk forskning, d.v.s. avbildande av norrsken genom foto och film. Dessa bilder ger forskare från hela världen möjligheter att bättre förstå de processer som pågår i magnetosfären, den magnetiska bubbla som skyddar jordens atmosfär mot att eroderas bort av solvinden, en strid ström av laddade partiklar från solen.

– Spaceport Swedens satsning på att tillsammans med IRF etablera en norrskensutbildning är ett första steg mot att utveckla Kiruna till en världsledande rymddestination. Genom att utveckla rymdäventyr också på jorden och i luften är vår målsättning att göra rymden tillgänglig för alla där lärande är en viktig dimension för att möta våra besökares behov samt erbjuda en än mer berikande upplevelse i världsklass, säger Karin Nilsdotter, vd på Spaceport Sweden.
  
Under utbildningen står IRF för den vetenskapliga kompetensen där Urban Brändström, fil dr i rymdfysik vid IRF i Kiruna föreläser. Från IRF i Lund medverkar även docent Henrik Lundstedt som forskar och utbildar inom rymdväder och solstormar.

– För oss betyder samverkan en bra möjlighet att nå ut med vår forskning och kunskap till allmänheten och att bidra till utveckling av besöksnäringen i området. Förutom forskning och universitetsutbildningar, har IRF som statlig forskningsinstitut en viktig uppgift att nå ut med sina kunskaper till övrigt samhälle. Denna satsning är ett bra exempel på den här tredje uppgiften, säger Rick McGregor, Informationsansvarig på IRF.

IRF har verksamhet i Kiruna, Umeå, Uppsala och Lund, där det senare är inriktat på just solfysik och rymdväder. I norra Sverige och framförallt i Kiruna finns flera stationer med optiska instrument, vilka bl.a. bildar ALIS (“Auroral Large Imaging System”).

Presskontakter
Karin Nilsdotter, vd
Spaceport Sweden AB
070-226 8801

Rick McGregor, informationsansvarig
Institutet för rymdfysik
0980-791 78

Källa: Spaceport Sweden
Foto: Rick McGregor
 

  • Liknande artiklar: