Strategi för rymdturism tas fram - Rymdturism.se

Strategi för rymdturism tas fram

Strategi för rymdturism tas fram

Rymdindustrin växer globalt och världen över samverkar regeringar, företag och akademi om verksamheter som bidrar till ett innovativt teknik- och kunskapssamhälle. Sveriges tillgångar är en väl utvecklad rymdindustri, flygplatser med ett fritt luftrum över glest befolkade ytor, en fungerade rymdlag och en professionell besöksnäring. Konkurrensen hårdnar nu i Europa där fler länder satsar och Storbritanniens regering vill bli ledande.

Nya rymdflygplan skapar kommersiella möjligheter för turism samt för forskning, teknik- och materialutveckling i tyngdlöshet. Återanvändningsbara farkoster medför sänkta kostnader som dessutom kan lyfta från en vanlig flygplats.

– Rymdturism är en högteknologisk bransch som främjar innovation, tillväxt och hållbara lösningar. Sverige kan bli Europas portal för rymdresor, rymdturism och forskning baserad på rymdflyg. Men nu krävs en politisk och nationell prioritering, annars riskerar vi att missa en möjlig miljardindustri, säger Karin Nilsdotter, vd för Spaceport Sweden i ett pressmeddelande.

Därför samlas nu aktörer från rymd- och flygindustrin, besöksnäringen, universitet, högskolor, forskningsinstitut, science parks, inkubatorer och offentlig verksamhet för att utarbeta en strategi för rymdturism.

Strategin ska skapa ett nationellt engagemang, policy och ekosystem för rymdturism, skapa hållbara och unika reseanledningar och ikoner för svensk besöksnäring, bidra till och kartlägga bredare samhällseffekter från rymdturism till andra branscher samt stärka Sverigebilden och bidra till ökad export, sysselsättning och tillväxt.

– Rymdens användbarhet är idag odiskutabel. Precis som en gång för flyget, kommer färder i rymden att bli en mer naturlig del av människans liv, både för nöje och nytta. Självklart skall ett högteknologiskt land som Sverige vara en spelare på den nya arena som bemannade rymdfärder utgör, säger den svenske astronauten Christer Fuglesang, direktör för KTH Space Center.

Projektet är en del av Vinnovas strategiska agendor i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft och ökad export i en snabbföränderlig värld. Medverkande är; Space Travel Alliance, KTH, Spaceport Sweden, SSC, Kiruna Kommun, Space Kiruna, Swedavia Kiruna Airport, LTU, Design Lapland, Swedish Lapland Visitors Board, Need to Know, Visita, Si, Munktell Science Park, SISP, VisitSweden, QinetiQ, Bruksflyg, Visit Linköping, Naturvårdsverket, IRF, ABI, KTH Space Center, Rymdforum och IVA.

– Utveckling av en nationell strategi för rymdturism är mycket angeläget, då den utifrån befintliga svenska styrkeområden lägger grunden för en helt ny näringsverksamhet. Implementering av rymdturism-strategin kan skapa stora positiva effekter, inte minst i innovation i andra branscher, liksom tidigare rymdindustri inneburit enorm utveckling i allt från fordon till kläder, säger Magnus Lundin, vd för SISP, Swedish Incubators & Science Parks, vars medlemmar driver innovationsmiljöer över hela landet.

Lanseringen av satsningen sker i samband med konferensen Rymdforum 9-10 mars i Göteborg. Processarbetet och analysen kommer att ledas av Kairos Future och innehåller både personliga möten och ett system för öppen innovation. Fler aktörer välkomnas att komma med input och engagera sig i arbetet som fortgår fram till sommaren 2015. 

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/spaceport/pressreleases/nationell-strategi-foer-rymdturism-sverige-kan-bli-ledande-1128062

 

  • Liknande artiklar: