Kiruna satsar på ett Space Visitor & Science Center i samverkan med designföretaget IDEAS - Rymdturism.se

Kiruna satsar på ett Space Visitor & Science Center i samverkan med designföretaget IDEAS

Kiruna satsar på ett Space Visitor & Science Center i samverkan med designföretaget IDEASSamarbetet mellan Kiruna Lappland, Spaceport Sweden och det innovativa designföretaget IDEAS ska säkerställa att upplevelsecentret i Kiruna blir en anläggning i världsklass med fokus på vetenskap och lärande rymdupplevelser året om. Konceptet syftar vidare att skapa synergier mellan rymd, gruva, flyg och besöksnäring och skapa en plattform för tvärvetenskapliga forskningssamarbeten, utbildningsprojekt och innovativ besöksnäring.

Tillväxtverket har, i uppdrag av regeringen, valt ut Kiruna i som en plats med goda förutsättningar att utvecklas till en hållbar destination. Potentialen med utvecklingen av bemannad rymdfart och rymdturism har särskilt lyfts fram och ett delprojekt i satsningen syftar till att ta fram en förstudie och koncept för ett Space Visitor & Science Center med målsättning att skapa en världsattraktion i Kiruna.

Rymden, är en av anledningarna till att Kiruna blev utvald för projektet Hållbar destinationsutveckling. Vi har tillsammans med Spaceport Sweden AB kontrakterat IDEAS för att genomföra en konceptutveckling för ett Space Visitor & Science Center. De är ett mycket kompetent team och konceptet kommer bidra till en stabil plattform och vi ser vidare fram emot samarbetet som har stor betydelse för destination Kiruna in Swedish Lapland, säger Dharma Johansson, projektledare på Hållbar Destinationsutveckling, en nationell satsning på hållbar destinationsutveckling.

IDEAS leder ett team av företag som tillsammans kommer att göra en grundlig förstudie och analys av förutsättningar och möjligheter för destinationen och Sverige för att vidare presentera ett koncept samt konkreta verktyg för att vidare kunna ta nästa steg mot en realisering av ett Space Visitor & Science Center i Kiruna. Team IDEAS medlemmar har gemensamt tillhandahållit en bredd av tjänster inom destinations och upplevelsedesign för en kundlista som omfattar flera Walt Disneys parker och resorts runtom i världen, Universal Studios theme parks, NASCAR, San Diego Air & Space Museum, det Amerikanska Flygvapnet samt Spaceport America.

– Genom att skapa synergier mellan besöksnäring, rymd, flyg och gruva samt baserat på Kirunas arv är målet att utveckla en reseanledning i världsklass där vi kan erbjuda upplevelser, utbildning och utveckling under ett och samma tak. Genom IDEAS och deras team får vi tillgång till gedigen erfarenhet, världsledande kompetens och ett globalt nätverk vilket ger oss en unik och konkret möjlighet som syftar till att skapa värden för partners och bidra till tillväxt genom att stärka regionens attraktionskraft, säger Karin Nilsdotter, vd för Spaceport Sweden.

Team IDEAS besökte i veckan Kiruna för att träffa intressenter, lära känna destinationen samt genomförande av StoryJam, en beprövad kreativ och skapande processform, tillsammans med 40 representanter från olika aktörer lokalt, regionalt och internationellt.

– Kiruna är en destination vars värde ökar för varje dag. Den är vad jag skulle kalla ett “upplevelse nexus”- en kombination av upplevelser som redan finns på plats och inte finns tillgängliga någon annanstans i världen – från besök på planeten jordens största underjordsgruva för järnmalmsbrytning till att se norrsken som en del av upplevelsen att på snöskoter, hundspann eller skidor upptäcka hundratals kvadratkilometer av orört arktiskt landskap. Detta är en av de sista stora vildmarkerna i världen och bokstavligen ”top of the world”. Denna destination kommer utvecklas parallellt med en ny industri, rymdturismen, och Spaceport Sweden kommer erbjuda inte bara Europas portal mot rymden utan en unik destination för forskning och upptäckter av alla slag. Team IDEAS är hedrade att ha blivit utvalda för att utveckla de grundläggande kreativa koncepten baserade på förstudier och analyser för denna absolut unika dröm, säger Bob Allen, grundare och Chief Storyteller vid IDEAS Innovation Studio.

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/spaceport/pressreleases/kiruna-satsar-paa-ett-space-visitor-science-center-och-inleder-samverkan-med-det-innovativa-designfoeretaget-ideas-901116
Foto: Deltagare vid STORYJAM event i Kiruna den 29 augusti, 2013, en kreativ workshop där en mängd intressenter kickstartade konceptutvecklingsarbetet.

 

  • Liknande artiklar: