Spaceport Sweden presenterar koncept för ny världsattraktion, ett Space Visitor & Science Center i Kiruna - Rymdturism.se

Spaceport Sweden presenterar koncept för ny världsattraktion, ett Space Visitor & Science Center i Kiruna

Spaceport Sweden presenterar koncept för ny världsattraktion, ett Space Visitor & Science Center i Kiruna

Videosekvens Spaceport Sweden, tillsammans med Kiruna Lappland och IDEAS Innovation, kan nu presentera ett koncept för ett teknik- och rymdupplevelsecentra och har framförallt fått bekräftat den potential Kiruna har som en världsledande rymddestination. Arbetet med djupgående analyser inom både besöks- och rymdindustri verifierar en solid grund för vidare utveckling av en unik världsattraktion.

Spaceport Sweden, som invigdes som en nationell satsning 2007, har fokuserat arbetat mot den tydliga visionen om Kiruna som Europas portal mot rymden. Redan idag erbjuder man lärande upplevelser och rymdäventyr, och kan genom den genomförda studien bekräfta sin positionering globalt för framtiden. Tydligt är också att Sverige har det bästa förutsättningarna utanför USA att etablera en miljardindustri, men satsningen måste möjliggöras av regeringen i form av tydlig riktlinjer för verksamheten, annars mister Sverige chansen.

– Spaceport Swedens unika förutsättningar tillsammans med destinationens genuinitet och erfarenhet både som rymd- och turistdestination lyfts fram i studien och potentialen finns att fördubbla antalet besökare till Kiruna i. Det innebär 145 000 besökare på årsbasis. Med utvecklingen av ett Space Visitor & Science Center kommer Swedish Lapland få en ny unik världsattraktion som vidare stimulerar nya upplevelser, nya samarbeten, nya jobb och bidrar till ekonomisk tillväxt, säger Karin Nilsdotter, VD för Spaceport Sweden AB.

Tillväxtverket har, i uppdrag av regeringen, valt ut Kiruna som en hållbar turistdestination på grund av utvecklingen av rymdturism, och inom projektet har Spaceport Sweden tillsammans med Kiruna Lappland Ekonomiska Förening upphandlat det innovativa designföretaget IDEAS i syfte att ta fram ett koncept för ett teknik- och rymd upplevelsecentra med fokus på vetenskap och lärande rymdupplevelser året om. Konceptet syftar vidare att skapa synergier mellan rymd, gruva, flyg och besöksnäring och skapa en plattform för forskning, utbildning och vidare stödja innovation inom besöksnäringen.

Som utgångspunkt för arbetet har analyser gjorts för att uppskatta attraktionskraften och antalet besök per år för Spaceport Sweden.

– Vår omfattande designprocess inleddes med analys av tillförlitliga data och av strategiskt viktiga länder i Europa vilket låg som grund för konceptet. Att bygga en upplevelsedestination baserad på en känd målgrupp och tydliga marknadspreferenser är viktigt. Det råder ingen tvekan om att Spaceport Sweden kan fortsätta att utvecklas till en unik portal för äventyrsresor och som en europeisk bas för den framväxande industrin för bemannad rymdfart, sammanfattar Bob Allen, grundare av IDEAS.

– Stärkta av studien och vår bekräftade potential, fortskrider nu arbetet för att tillsammans med partners och investerare ta nästa steg i realiseringen av ett teknik- och rymdupplevelse centra för att stärka Kiruna och Sverige som en ledande rymddestination. Parallellt arbetar vi tillsammans med regeringen och offentliga partners lokalt och regionalt för att möjliggöra ett regelverk och företagsklimat som välkomnar den kommersiella rymdindustrin", säger Karin Nilsdotter

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/spaceport/pressreleases/spaceport-sweden-presenterar-koncept-foer-ny-vaerldsattraktion-ett-space-visitor-science-center-i-kiruna-959437

  • Liknande artiklar: