Spaceport Sweden upphandlar konsulttjänster för regelverk för rymdturism - Rymdturism.se

Warning: Attempt to read property "image_intro" on null in /var/www/rymdturism.se/public_html/plugins/system/helixultimate/overrides/layouts/joomla/content/full_image.php on line 118

Spaceport Sweden upphandlar konsulttjänster för regelverk för rymdturism

Spaceport Sweden upphandlar konsulttjänster för regelverk för rymdturismProgressum är projektägare till EU-projektet Etablera kommersiell rymdfart. Projektet ska nu upphandla konsulttjänster för Regelverk för "Private Human Suborbital Flights".

Målsättningen med EU-projektet är att påbörja etableringen av en helt ny bransch i Sverige där nya rymdfarkoster kan starta från Kiruna Airport – Spaceport Sweden. All flyg- och rymdverksamhet är kringgärdat av ett detaljerat regleringssystem kring tillstånd, säkerhet, teknik, försäkringar, standarder, certifieringar med mera. En helt avgörande faktor för att etablera denna nya industri, är att inledningsvis lösa regelverksfrågan på nationell nivå.

Arbetet med att etablera ett nationellt regelverk för ”Private Human Suborbital Flights” måste även anpassas till att motsvarande regelverk etableras på europeisk och internationell nivå. Detta arbete förväntas ske parallellt med ett europeiskt arbete inom European Aviation Safety Agency (EASA) kring "Private Human Suborbital Flights" och tillsammans med det arbete som hunnit betydligt längre av den amerikanska motsvarigheten Federal Aviation Administration (FAA).

Syftet med denna upphandling är att genom ett förenklat förfarande upphandla ett arbete som kan presenteras för berörda departement vilket kommer att tjäna som underlag för arbetet på ett regelverk för rymdturism i Sverige.

Arbetet med att ta fram ovanstående underlag måste genomföras i samverkan med främst Rymdbolaget, Swedavia och även Transportstyrelsen och Rymdstyrelsen. Rymdbolaget kommer att anlita sin tidigare tekniska direktör, Sven Grahn, som deltagare i arbetet.

Sista anbudsdag är den 22 augusti. Här återfinns hela förfrågningsunderlaget.

Källa: http://www.progressum.se./?q=node/170

  • Liknande artiklar: