Svensk rymdturism efterlyser politiska beslut - Rymdturism.se

Svensk rymdturism efterlyser politiska beslut

Svensk rymdturism efterlyser politiska beslut

Karin Nilsdotter, vd i Spaceport Sweden, tror att Sverige har potential att fånga 25 procent av den globala marknaden för rymdturism. Men då måste det till ett svenskt politiskt beslut som möjliggör affärer med rymdoperatörer.

På flera håll i Europa finns initiativ som ska öppna för rymdturism. Särskilt offensiv är den brittiska satsningen. David Willetts, ministern som ansvarar för rymdfrågorna, har utsett rymden till en prioriterad framtidsindustri och har initierat ett samlat nationellt grepp.

Karin Nilsdotter efterlyser en liknande satsning från svenskt håll där Sveriges rymdminister, Jan Björklund, skulle visa vägen.

– För några år sedan överfördes rymdfrågorna från näringsdepartementet till utbildningsdepartementet. Vi har en regelbunden och konstruktiv dialog, men jag skulle önska att saker gick lite snabbare, säger Karin Nilsdotter.

Hon pekar på att en satsning på rymden spänner över många fält: besöksnäring, forskning, utbildning, infrastruktur, transporter, utveckling av nya produkter.

– Den potentiella vinsten för Sverige som nation och för intressenter i den svenska rymdindustrin är enorm. Sverige och Kiruna konkurrerar i dag med endast en handfull orter i världen om att bidra till förverkligandet av denna nya industri, säger Karin Nilsdotter.

Hon önskar ett beslut så fort som möjligt om det regelverk som måste till för att potentiella investerare ska våga satsa pengar på att utveckla en rymdhamn.

– Vi efterlyser inte statliga pengar till den här satsningen. Det finns privata investerare som är villiga att satsa, säger Karin Nilsdotter.

Den svenske astronauten Christer Fuglesang vägrar att tro att den nationella politiska processen ska stoppa planerna på rymdturism från Kiruna.

– Vi måste tro att det här kommer att lösa sig så att inte det hårda arbete som Spaceport Sweden har lagt ned är förgäves. Det vore bara löjligt om folk skulle sätta krokben för den här satsningen, säger han.

I ett sämsta tänkbara scenario, om regelverket skulle dröja, befarar Karin Nilsdotter att Kiruna och Sverige skulle förlora det försprång som man har nu tack vare en utbyggd infrastruktur och nära ett halvt sekels erfarenhet av raketuppskjutningar från Esrange.

– Om inte vi gör detta så kommer någon annan att göra det, säger hon.

Besöksliv har sökt Jan Björklund för en kommentar.

Källa: http://www.besoksliv.se/artikel/svensk-rymdturism-efterlyser-politiska-beslut-45926
Foto: Fredric Alm

 

  • Liknande artiklar: