Socker kommer att driva SpaceShipTwo:s raketmotorer - Rymdturism.se

Socker kommer att driva SpaceShipTwo:s raketmotorer

Socker kommer att driva SpaceShipTwo:s raketmotorerDet amerikanska biobränsleföretaget Gevo planerar att börja producera isobutanol under första hälften av 2012, som kommer att vara det ena av två bränslen som kommer att driva SpaceShipTwo:s raketmotorer.

Gevo har fått finansiellt stöd av Richard Branson, som naturligtvis vill se sina rymdskepp drivas fram av ett miljövänligt bränsle. Isobutanol är en alkohol som kan användas till att tillverka just jetbränsle, och är ett miljövänligare alternativ då det tillverkas av sockerplantor.

Men det finns några problem med detta. Det mest problematiska är den kostnad det innebär att ta fram en ny infrastruktur. Men Gevo har kommit på en smart lösning på det genom att utnyttja redan existerande system för tillverkning av metanol tillsammans med ett nytt sofistikerat system, GIFT, bestående av mikroorganismer som agerar som katalysatorer.

http://www.dailyfinance.com/story/investing/gevo-ipo/19838551/

  • Liknande artiklar: