Full fart i tankesmedjan för en nationell strategi för rymdturism - Rymdturism.se

Full fart i tankesmedjan för en nationell strategi för rymdturism

Full fart i tankesmedjan för en nationell strategi för rymdturism

I förra veckan samlades runt 50 personer från svenskt näringsliv, offentlig sektor samt forsknings- och innovationsutövare i Stockholm för att tillsammans göra Sverige till det ledande rymdturismlandet. Arbetet med att ta fram en nationell strategi för rymdturism har börjat ta fart.

Ända sedan den dåvarande rymdministern Maud Olofsson, 2007 invigde Spaceport Sweden och satsningen på rymdturism, har det diskuterats om att tillvarata Sveriges unika förutsättningar och stärka besöksnäringens innovationskraft. Tyvärr har inte mycket hänt sedan dess, även om frågan har diskuterats i flera politiska sammanhang. I oktober 2010 väckte Eva Flyborg, riksdagsledamot (FP) från Göteborg, en motion i riksdagen med uppmaning att satsa på Sverige som rymdturismland. Flyborg efterlyste en nationell strategi för hur rymdturism kan gynnas och hur utländska direktinvesteringar kan lockas till Sverige. Samma sak hände i mars 2014 då Carina Adolfsson Elgestam, riksdagsledamot (S) från Mörbylånga, under en interpellationsdebatt ställde frågan till näringsminister Annie Lööf om vad hon avsåg att vidta för åtgärder för att bemannade rymdresor kan förverkligas från Sverige.

Så sent som i början av denna månad kom en rapport från Tillväxtverket som bekräftar bilden av att Sverige och Spaceport Sweden har en unik möjlighet i en denna nya industri och är idag en av de viktigaste aktörerna inom rymdturism utanför USA. Marknaden för rymdturism värderas globalt till motsvarande 4,2 miljarder SEK, och Sverige kan bli världsledande.

Brainstorming på högvarv

Med denna workshop börjar dess besättning arbetet med att leda Sverige mot denna vision, genom att belysa rymdturismens fördelar och utmaningar i Sverige. Många spännande människor träffades i olika kreativa möten och processer i Kairos Futures lokaler. Det var ett par intensiva timmar då brainstormarna gick på högvarv, vilket ledde till flera goda idéer. Några av stötestenarna som kom upp var hur man ska kunna locka investerare till rymdturism-industrin i Sverige, och avsaknaden av ett ramverk som reglerar hur bemannade rymdfärder ska genomföras från svensk mark.

Nu forsätter detta spännande arbete med fler möten olika konstellationer, både virtuellt och i verkligheten. Detta är en unik möjlighet som Sverige inte bara får missa, och ett utkast till en nationell rymdstrategi ska vara framtaget till sommaren. Då kommer vi analysera och ta fram:

  • en nulägesbeskrivning av rymdturismen och dess aktörer
  • en beskrivning av rymdturismens tillväxtpotential, hinder och möjligheter för utveckling samt konkurrensförhållanden såväl nationellt som internationellt.
  • en beskrivning av rymdturismens möjligheter att möta globala samhällsutmaningar och i förekommande fall energirelevans
  • en vision och ett mål för utvecklingen av rymdturismen
  • en beskrivning av hur målen ska nås

 

Politisk prioritet behövs

Men för att kunna dra till sig investerare är det alltså nödvändigt att ett regelverk kommer på plats så att Sverige kan ta tillvara på sin unika möjlighet. Sverige har redan en utmärkt rymdhamn i Kiruna med fritt luftrum, en av världens bästa träningsanläggningar i Linköping med centrifuger för simulering av G-krafter, befintliga norrskensflygningar, ett enormt tekniskt kunnande med mera, med mera. Det måste ges en politisk prioritering och Sverige behöver denna nationella strategi för att inte denna miljardindustri ska glida oss ur händerna.

Projektet med att ta fram en nationell strategi för rymdturism är en del av Vinnovas strategiska agendor i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft och därmed ökad export i en snabbföränderlig värld. Initiativtagare är Space Travel Alliance och arbetet leds tillsammans med Kairos Future och Spaceport Sweden i samverkan med aktörer inom näringsliv, offentlig sektor samt forsknings- och innovationsutövare. Undertecknad är med som en av dessa.

 

 

  • Liknande artiklar: