Sätter världsledande rymdhamn på kartan - Rymdturism.se

Warning: Attempt to read property "image_intro" on null in /var/www/rymdturism.se/public_html/plugins/system/helixultimate/overrides/layouts/joomla/content/full_image.php on line 118

Sätter världsledande rymdhamn på kartan

Sätter världsledande rymdhamn på kartanForskare vid CiiR (Centre for Interorganisational Innovation Research) vid Luleå tekniska universitet studerar i realtid ett innovationssystem som på sikt kan leda till att rymdturismen vid Spaceport Sweden i Kiruna blir verklighet. Men forskarna deltar också i själva idéskapandet, så kallad action research.

Ett innovationssystem handlar om samverkan mellan olika aktörer och kompetenser för att kunna omsätta en idé till en produkt eller tjänst. Tjänsteinnovation är enligt Håkan Ylinenpää, professor inom entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, ett outforskat område – vilket gör projektet extra spännande. Spaceport Swedens vision är att etablera en världsledande rymdhamn och bli Europas portal mot rymden.

– Vår mission är att utveckla en komplett rymddestination som gör rymden tillgänglig för alla och låter människor lära sig mer om den. Därför vill vi utveckla produkter, tjänster och upplevelser på jorden, i luften och i rymden, säger Karin Nilsdotter, vd vid Spaceport Sweden.

CiiR:s roll är att dokumentera vad som händer i innovationssystemet. Hur arbetet löper, vilka problem som uppstår och hur dessa löses.

– De innovationssystem som vi normalt studerar är ofta styrda top-down med stora femårsplaner. Detta är mera bottom-up. Man tar ett steg i taget och provar sig fram. Det är ovanligt i Sverige, säger Håkan Ylinenpää.

CiiR deltar också i själva idéskapandet, så kallad action research, genom att exempelvis anordna workshops och involvera studenter.

– Det känns spännande. Vi vet inte någon i världen som har forskat på just detta sätt tidigare, säger Håkan Ylinenpää.

CiiR tillför excellent stöd
CiiR är ett av tre Vinnovafinansierade Excellence Centers, där syftet är att forska kring just innovationssystem. Det som skiljer CiiR från övriga Excellence Centers är fokus på icke storstadsområden och distribuerade innovationssystem, det vill säga att samverka på distans. Teamet består av 25 personer och hälften kommer från Umeå Universitet.

– Samarbetet fungerar jättebra. Vi har jobbat tillsammans tidigare och har förtroende för varandra, säger Håkan Ylinenpää.

Forskarna strävar efter en nära kontakt med beslutsfattare. Ett steg i detta är en webbsida där forskningen kring innovationssystemet kan följas i realtid av alla parter.

– CiiR är en strategiskt viktig partner för oss i vårt arbete. De tillför kunskap om vad som behövs när ett innovationssystem etableras. De fungerar också som bollplank, är ett stöd vid processledning och i samverkan med intressenter. De förmedlar även viktiga kontakter som bidrar till satsningens fortsatta utveckling. Vi vill bli en hub för utveckling och innovation som bidrar till att vi stärker regionens attraktionskraft och tillväxt. Detta kräver samverkan med universitet och politiskt stöd, säger Karin Nilsdotter.

Karin Nilsdotter pekar på vikten av samverkan med universitet och att dra nytta av den vetenskap som finns för att skapa nya upplevelser. Ett konkret exempel är forskningen kring norrsken som har lett fram till Spaceport Swedens första produkt – norrskensflygningar.

– Teamet inom CiiR hjälper oss att förverkliga vår vision om kommersiell bemannad rymdfart och detta leder också till nya forskningsmöjligheter, avslutar vd:n.

Källa: http://www.ltu.se/org/ets/Satter-varldsledande-rymdhamn-pa-kartan-1.100035
 

  • Liknande artiklar: