Spaceport Sweden arbetar sida vid sida med Spaceport America - Rymdturism.se

Warning: Attempt to read property "image_intro" on null in /var/www/rymdturism.se/public_html/plugins/system/helixultimate/overrides/layouts/joomla/content/full_image.php on line 118

Spaceport Sweden arbetar sida vid sida med Spaceport America

Spaceport Sweden arbetar sida vid sida med Spaceport AmericaVideosekvens I januari 2009 skrev Spaceport Sweden och Spaceport America under ett samarbetsavtal med siktet inställt på att med gemensamma krafter utveckla två kommersiellt starka systerhamnar. I veckan möttes representanter från de två rymdhamnarna igen och deltog tillsammans i flera lyckade affärsmöten.

En stor delegation från Spaceport Sweden besökte Las Cruses i New Mexico för att stärka banden parterna emellan och för att delta i den konferens kring privata och kommersiella rymdfärder (International Symposium of Personal and Commercial Spaceflight, ISPCS) som pågick samtidigt. Två presentationer genomfördes av det svenska teamet, den första hölls av Bengt Jaegtnes, vd för Spaceport Sweden, som talade om de nya investeringar som har gjorts vid Kiruna flygplats för att kunna etablera kommersiella rymdfärder. Det andra framträdandet gjordes av Dan Bjork, marknadschef för ICEHOTEL i Jukkasjärvi, som berättade om betydelsen av att utveckla turistkonceptet parallellt med rymdaktiviteterna. Dessutom hade man mycket givande nätverkande och möten inom två olika arbetsgrupper, Commercial Spaceflight Federation och FastForward Studygroup (som fokuserar på point to point flygningar).
 

Signaler från symposiet och röster från paneldiskussionerna

Det är nu helt uppenbart att kommersiell rymdfart börjar tas på allvar av alla aktörer inom rymdbranschen. Planerna och satsningarna kring rymdturismen, som dominerade den första delen av diskussionerna kring den kommersiella rymdfarten, har nu fått anhängare inom en stor del av andra rymdområden. På konferensen handlade rymdfärder med människor till stor del om säkerhet, vetenskap och forskning fokuserade på olika ämnen inom mikrogravitation, uppskjutning av små satelliter med nya uppskjutningsssystem och de framsteg som har gjorts inom transport av passagerare och förnödenheter i låga banor kring jorden. Många andra uttryckte också att de har stora förväntningar på att rymden görs tillgänglig till en låg kostnad och på ett mer miljövänligt sätt.
Två viktiga frågor kom igen hos flera av de tunga aktörerna; varför ska vi utveckla kommersiella rymdfärder och varför ska vi bygga rymdhamnar världen över?Dr. Pat Hynes, chef för New Mexico Space Grant Consortium och ordförande för ISPCS, svara på varför vi ska utveckla kommersiella rymdfärder och bygga rymdhamnar världen över. Fler filmer från ISPCS finns här.

Källa: http://www.ssc.se/?id=9504&cid=14972
Foto: Spaceport Sweden

  • Liknande artiklar: