Rymdstad Kiruna på väg mot nya höjder - Rymdturism.se

Rymdstad Kiruna på väg mot nya höjder

Rymdstad Kiruna på väg mot nya höjderVid en presskonferens i Kiruna idag presenterade Kirunas Rymdråd ett nytt projekt vid namn "Etablera kommersiell rymdfart" och 10.8 nya miljoner kronor som ska finansiera projektet i 2 år framöver. Pengarna kommer från Tillväxtverket och medfinansiärer förutom parterna i Rymdrådet är aktörer från LFV, ICEHOTEL, Längmanska företagarfonden, Länsstyrelsen i Norrbotten och Landstinget.

Projektet "Etablera kommersiell rymdfart" är det första av tre större projekt som ingår i Rymdrådets långsiktiga plan att stärka och utveckla Kiruna som rymdstad. Till grund ligger utvecklingsprogrammet "Rymdstad Kiruna 2020" som aktörerna i Rymdrådet skrev under våren 2007 i syfte att samla samtliga rymdaktörer i Kiruna för att driva utvecklingen av kommersiell rymdfart, satellitkontroll och övervakning, forskning, rymdturism, tester samt rymdutbildningar. Det andra projektet inom programmet heter "Space Campus Kiruna" och är kopplat till utbildning och forskning och Progressum startar upp förstudien under våren 2010. Det tredje projektet, "Kiruna Space City", ska fokusera på att utveckla bilden av Kiruna som rymdstad.

Dessutom planeras stora investeringar på Kiruna Airport 
Nu planerar LFV för det första steget i en offensiv näringslivssatsning på Kiruna Airport som i hög grad är kopplad till Spaceport Swedens planer. Den första etappen på cirka 150 miljoner kronor handlar om en långsiktig satsning på ny och redan befintlig infrastruktur. Längre fram finns planer på investeringar i ett Space City intill flygplatsen, som kan komma att innehålla hotell, ett Visitors Center och andra inslag av högt värde för en stad i utveckling.

Kiruna, Norrbotten och Sverige har över 50 års erfarenhet av rymdverksamheter som bedrivits i samverkan med internationella företag, forskare och universitet från hela världen. Nästa steg som Kiruna nu tar är därför helt naturligt. Ett steg mot en än mer innovativ och internationell mötesplats för näringsliv, forskning och utbildningar.

Kirunas Rymdråd består av:

Kenneth Stålnacke, Kommunalråd Kiruna kommun

Lars Eliasson, Föreståndare IRF

Bengt Jaegtnes, VD Progressum

Hans Weber, Prefekt IRV/LTU

Esa Turunen, Direktör EISCAT

Christina Söderlund, Rektor Rymdgymnasiet

Öjvind Norberg, Ordförande Spaceport Sweden

Carina Johnsson, Affärsutvecklare RymdbolagetFör ytterligare information kontakta:

Kenneth Stålnacke, Ordförande Rymdrådet
, Mobil: +46 70 646 16 11
Bengt Jaegtnes, VD Progressum, 
Mobil: +46 70 288 32 04

Källa: http://www.progressum.se/index.php?module=announce&
ANN_user_op=view&ANN_id=252

Foto:Progressum

  • Liknande artiklar: