Så förhindras bränder i rymden - Rymdturism.se

Warning: Attempt to read property "image_intro" on null in /var/www/rymdturism.se/public_html/plugins/system/helixultimate/overrides/layouts/joomla/content/full_image.php on line 118

Så förhindras bränder i rymden

Tekniker vid NASA håller på att utveckla nya rökdetektorer för att förhindra bränder i rymdfarkoster när de färdas i rymden. Det är dock inget enkelt problem, då rökpartiklar i mikrogravitation är större än motsvarande på jorden. NASA har skapat två experimentella miljöer av en rymdstation för att testa dessa nya rökdetektorer. Målet för det första experimentet, som utfördes i september, gick ut på att ta reda på storleken på rökpartiklarna. Det andra, som kommer att utföras nästa sommar, är till för att kontrollera att de modifierade rökdetektorerna verkligen fungerar.

Om en brand utbryter på jorden varierar graden av skadegörelse och förlusterna kan ibland bli stora. Men om samma sak inträffar i rymden blir följderna direkt förödande. "Om en stol brinner i ditt hem, har du tid att ta dig ut ur huset. I en rymdfarkost har du inte den möjligheten", säger Dr. David Urban, forskare vid NASA. "Du måste detektera röken i ett mycket tidigt skede, innan det börja brinna, så att du kan stoppa branden innan den ens har brutit ut."Vad som på ett enkelt sätt kan göras med en billig rökdetektor på jorden, visar sig vara mycket svårt i rymden eftersom rökpartiklar i rymden är större än de på jorden.

"Rökpartiklar utvecklas annorlunda i mikrogravitation än vad de gör på jorden", säger William Sheredy, projektledare för "Smoke Aerosol Measurement Experiment (SAME)". "När rök bildas i mikrogravitation, har partiklarna längre tid på sig att samlas ihop, vilket skapar större partiklar än vad som sker i normal gravitation."

Som om det inte var nog med att storleken eller former är annorlunda i rymden, utan även förbränningsprocessen skiljer sig från den på jorden. På bilden syns till vänster ett vanligt ljus brinna på jorden och till höger i mikrogravitation, vilket tydligt visar på skillnaden i förbränningen.

Innan man kan bygga dessa nya rökdetektorer, måste NASAs tekniker exakt mäta storleken på rökpartiklarna i rymden. Ett nytt experiment, "Dust and Aerosol Measurement Feasibility Test (DAFT)", utformades för att se om en modifierad version av en vanlig partikelräknare skulle fungera på den internationella rymdstationen eller inte.

Ett test genomfördes förra månaden, när flygingenjören Jeff Williams från Expedition 13,  skulle arbeta med DAFT på stationen. Resultaten visade på att en modifierad kommersiellt tillgänglig rökpartikelräknare faktiskt fungerar i rymden. Nu återstår bara att se om den modifierade versionen av rökdetektorn också fungerar i rymden. Det testet kommer att utföras nästa sommar. Om SAME testet blir en framgång, kommer dessa rökdetektorer inte bara att installeras på framtida rymdfarkoster, utan även i extrema miljöer på jorden, såsom i ubåtar eller undervattenslaboratorium.

Foto: NASA's Glenn Research Center
Källa: http://exploration.nasa.gov/programs/station/SAME.html

  • Liknande artiklar: